kā padarīt vadītāju klasi java


Atbilde 1:

Objekta klase atrodas java.langpackage. Katra Java klase ir tieši vai netieši iegūta no Object klases. Ja klase nepaplašina nevienu citu klasi, tā ir tieša objekta bērnu klase un, ja tā paplašina citu klasi, tad tā ir netieši iegūta. Tāpēc Object klases metodes ir pieejamas visām Java klasēm. Tādējādi objektu klase darbojas kā mantojuma hierarhijas sakne jebkurā Java programmā.