Kāda ir atšķirība starp HRIS, HCM un HRMS?


Atbilde 1:

Zemāk redzamā HRIS un HCM un HRMS tabula parāda galvenās funkcionālās atšķirības starp trim akronīmiem un to, kāda funkcionalitāte būtu jāsaista ar katru no tām.

HRIS (Cilvēkresursu informācijas sistēma)

HRIS programmatūra ir paredzēta cilvēku, politikas un procedūru pārvaldībai.

HCM (cilvēkkapitāla vadība)

HCM programmatūra ietver katru HRIS elementu, bet tai ir pievienotas Talantu pārvaldības un globālās iespējas, piemēram, daudzvalodu, daudzvalūtu, valstij specifiska formatēšana un, iespējams, lokalizācija.

HRMS (cilvēkresursu vadības sistēma)

Cilvēkresursu vadības sistēmas programmatūras nodrošinātāji parasti aptver katru HRIS elementu, un daudzi no tiem ietver HCM iespējas. Tā kā HRMS bizness ir tik apjomīgs un aptver tik plašu darbinieku lielumu un funkcionālās prasības, ne visiem HRMS pakalpojumu sniedzējiem piedāvājumā ir iekļauta progresīvā Talantu vadības sastāvdaļa.


Atbilde 2:

HRIS ir cilvēkresursu informācijas sistēmu saīsinājums, savukārt HRMS nozīmē cilvēkresursu vadības sistēmu vai programmatūru. Augstākajā līmenī šie termini tiek lietoti aizstājami, lai attēlotu personāla funkcijās izmantotās tehnoloģiskās sistēmas.

HCM (cilvēkkapitāla vadība) attiecas uz vispārējo pieeju, kādu uzņēmums izmanto, lai pārvaldītu savu svarīgāko aktīvu: savus cilvēkus. HCM ir uz cilvēkiem vērsta pieeja, lai maksimāli izmantotu uzņēmuma cilvēkresursus, un attiecas gan uz stratēģiskajiem, gan tehnoloģiskajiem elementiem, kas nepieciešami plaša spektra ar personālu saistītām darbībām. HCM piedāvā uzņēmumiem iespēju ziņot un analizēt datus par cilvēkresursiem, lai pieņemtu labākus stratēģiskos organizatoriskos lēmumus.


Atbilde 3:

HRIS ir cilvēkresursu informācijas sistēmu saīsinājums, savukārt HRMS nozīmē cilvēkresursu vadības sistēmu vai programmatūru. Augstākajā līmenī šie termini tiek lietoti aizstājami, lai attēlotu personāla funkcijās izmantotās tehnoloģiskās sistēmas.

HCM (cilvēkkapitāla vadība) attiecas uz vispārējo pieeju, kādu uzņēmums izmanto, lai pārvaldītu savu svarīgāko aktīvu: savus cilvēkus. HCM ir uz cilvēkiem vērsta pieeja, lai maksimāli izmantotu uzņēmuma cilvēkresursus, un attiecas gan uz stratēģiskajiem, gan tehnoloģiskajiem elementiem, kas nepieciešami plaša spektra ar personālu saistītām darbībām. HCM piedāvā uzņēmumiem iespēju ziņot un analizēt datus par cilvēkresursiem, lai pieņemtu labākus stratēģiskos organizatoriskos lēmumus.


Atbilde 4:

HRIS ir cilvēkresursu informācijas sistēmu saīsinājums, savukārt HRMS nozīmē cilvēkresursu vadības sistēmu vai programmatūru. Augstākajā līmenī šie termini tiek lietoti aizstājami, lai attēlotu personāla funkcijās izmantotās tehnoloģiskās sistēmas.

HCM (cilvēkkapitāla vadība) attiecas uz vispārējo pieeju, kādu uzņēmums izmanto, lai pārvaldītu savu svarīgāko aktīvu: savus cilvēkus. HCM ir uz cilvēkiem vērsta pieeja, lai maksimāli izmantotu uzņēmuma cilvēkresursus, un attiecas gan uz stratēģiskajiem, gan tehnoloģiskajiem elementiem, kas nepieciešami plaša spektra ar personālu saistītām darbībām. HCM piedāvā uzņēmumiem iespēju ziņot un analizēt datus par cilvēkresursiem, lai pieņemtu labākus stratēģiskos organizatoriskos lēmumus.